မေလးေမ
ေၿခာက္တိုက္မွာ ေလာက္ကိုက္တာ ခံဖူးသလား ႏွင့္ အၿခားေထာင္၀တၱဳတိုမ်ားhttp://www.mediafire.com/?e5mjfzl5zgy

Type the rest of your post here.
2 Responses
  1. pandora Says:

    ေဒါင္းလုဆြဲသြားတယ္ေနာ္


  2. Grasshoppy Says:
    This comment has been removed by the author.